Müze Eğitim Programı

Müzelerin asli işlevlerinden biri olan eğitimin hem yetişkinler hem de çocuklar için sunduğu olanaklar ve işlevlerin önemi her geçen gün biraz daha fark edilmektedir. Özellikle çocuklar ve gençler için okul dışı öğrenme ortamlarından biri olan müzeler, etkileşimli eğitim programları ile onların eğlenerek yeni şeyler öğrenmelerine imkân yaratmaktadır.

Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi eğitim programları ile kentin çok kültürlü yapısı, tarihi önemi ve toplumsal değerlerini ön plana çıkaran çalışmalar yapılmaktadır. Modern müzecilik anlayışı ile başta kültürel miras olmak üzere müze, müzecilik, kent kültürü, toplumsal cinsiyet, kültürel farkındalık, koruma bilinci, sürdürülebilirlik gibi başlıklar altında yapılan eğitim çalışmaları ile ülke değerlerinin korunması ve gelişmesine katkı sağlanmaktadır.