Koleksiyon Hakkında

Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi, Mardin’in kentsel oluşumunu ve yaşam kültürünü sergilemeyi ve tanıtmayı amaçlamaktadır. Kentin uzun soluklu tarihi, uzun yıllardır varlığını sürdüren çok kültürlü ve çok dinli kimliği, çoğunlukla 19. ve 20.yy’a ait gündelik yaşam pratiklerini yansıtan objeler, canlandırmalar, fotoğraflar ve bilgilendirici panolar eşliğinde anlatılmaktadır.

Müzenin etnografya bölümünde; Hristiyanlık Dönemi’ne ait kiliseler, Artuklu Dönemi’ne ait sivil mimari örnekler ve ibadethaneler ile Osmanlı Dönemi’ndeki Mardinli kimliğini tasvir eden kişisel objeler ve evraklar bilgilendirme panoları ile tanıtılmaktadır; Mardin’in telkâri, kuyumculuk, bakırcılık, dokumacılık, terzilik, sabunculuk ve taş oymacılığı gibi çeşitli geleneksel el sanatlarına özgü ürünleri sergilenmektedir; Mardin’deki evlerde, köylerde ve ibadet mekanlarında kullanılan etnografik eşyalar, Mardin’e ait yerel kıyafetler ve Mardin’deki farklı inançları temsil eden mezar taşları, çağdaş müzecilik anlayışına uygun olarak teşhir edilmektedir.

Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi, koleksiyon sergisiyle, Mardin’e ziyarete gelenlerin ilk durak noktasıdır. Mardinliler için ise, doğdukları ve yaşadıkları kentin geçmişine dair belleklerini tazeleme fırsatı buldukları bir buluşma alanıdır.