BELGEDEN KURGUYA ATÖLYEDEN MÜZEYE - MARDİN’DEN FOTOĞRAFLAR

Sergide, 31 Mart 2019 tarihinde sona eren “Fotoğrafın Türlü Halleri – Murat Germen: Kesit Retrospektif” sergisi kapsamında çağdaş fotoğraf sanatçıları Murat Germen’in öncülüğü ile Ahmet Elhan’ın yürütücülüğünde düzenlenen atölye çalışmalarına katılan 17 genç yeteneğin ürettikleri fotoğraflardan bir seçki yer alıyor. “Zaman / mekân” kavramlarının arasındaki dinamiklerle, “inşa’nın temsili, temsilin inşası” ikilemi üzerine odaklanan atölyede öğrendikleri teknik bilgileri uygulamaya döken katılımcıların çektikleri fotoğraflar, toplam beş aylık bir çalışmanın sonunda sergilenmeye hazır hale geldi.Sanatçı Beyanı Mardin’den Mardin’e, Mardin’i Mardin’de Dilek Sabancı Sanat Galerisi’ndeki “Fotoğrafın Türlü Halleri” adlı kişisel sergim süresince, şimdiye kadarki kişisel sergilerim arasında en yüksek ziyaretçi sayısını bana hediye eden Mardin halkına müteşekkirim. İstanbul’daki müzelerde bile bazen zor yakalanacak bir ziyaretçi sayısına ulaşmaktan daha da önemlisi, sergi süregitmekteyken, Mardinli katılımcılarla bir atölye fikrinin ortaya çıkması idi. Siyasi, kültürel, toplumsal, sanatsal boyutlarda benzer bakış açıları ile yaklaşımlara sahip olduğumuzu düşündüğüm ve yaşadığımız coğrafyada en çok önemsediğim sanatçılardan birisi olan değerli dostum Ahmet Elhan’a atölye yürütücülüğü konusunda işbirliği teklifi götürdüm. Genç nesil ile atölye çalışmaları yürütmek konusunda tecrübesi olan Elhan, her zamanki nezaketi ile hiç tereddüt etmeden teklifi kabul etti. Akabinde Mardin’e seyahatler yaptık. Başlarda 30’u aşan, sonrasında eğitim aldıkları okul veya çalıştıkları kurumdaki yoğunlukları vesilesi ile devam edemeyenlerle 20’ye yaklaşan bir sayıda katılımcı ile işbirliğine başladık. Atölye çalışmasına başlamadan önce, Ahmet Elhan ile birlikte hangi çerçevede sunumlar yapacağımızı bir duyuru metni haline getirerek başvurmak isteyecek olası katılımcıların erişimine açtık. Ahmet Elhan ''aman / mekân'' kavramlarının arasındaki dinamikler, ben ise ''inşa’nın temsili, temsilin inşası'' ikilemi üzerine odaklanacağımızı beyan ettik. Belkemiğini mekân ve fotoğrafın mekânsallaşmasının oluşturacağı atölyenin ilk buluşmasında; ilk gün sunumlar, ikinci gün mekân bağlamına örnek olması amacıyla Dara Antik Kenti gezisi, son gün ise katılımcıların Dara’da çektikleri ve/veya daha önce ürettikleri fotoğrafların değerlendirilmesi ile geçti. Sergiye yakın ve sıcak bir ilgi gösteren Mardin’den dikkatli, şevkli, istekli, iletişime açık ve becerikli katılımcılarla tanışmak bizleri şaşırtmadı. Herkesten hali hazırda üzerine çalışmakta oldukları çalışmalarını göstermelerini istedik. Her katılımcının kendine has yaklaşımını ortaya koyabilmesi adına, bariz bir benzerlik ya da örtüşme olmayacak projelere doğru yönlendirmeler yaptık. İkinci bir buluşmanın ardından, Google grubu kurulması ve gruba atılan e-posta mesajları ile güncellemelere, ve hatta sonrasında acil değerlendirme ihtiyaçlarını cevaplandırabilmek üzere WhatsApp grup mesajlaşmalarına başladık. Eserleri toplayacağımız üçüncü ve son buluşmada, katılımcılar ile birlikte Mardin Gençlik ve Kültür Evi’ndeki bilgisayarların başında 4 gün boyunca sabahtan akşamüstüne kadar hararetle çalıştık, eserleri teknik açılardan sergilenebilir hale getirdik. Uzlaşmacı ve dayanışmacı ruhuyla Mardin’i Mardin’de bizlere bağlayan tüm süreç, Mardin’den Mardin’e yapılmış ve bizim için pek değerli bir katkı oldu. Son ziyaret sırasında, sergide yer alacak nihai eserlerin önemli bölümünü harici hard diske kaydederek, baskıya ve katalog hazırlamak için gerekli son işlemlerden geçirmek üzere İstanbul’a geri döndük. Serginin mekâna has kurulumu, gene müşterek bir çalışma sonucu ortaya çıktı ve katılımcıların, fotoğrafın sadece çekimden ibaret olmadığını ve çekim sonrasında sergilemeye ilişkin kararların verildiği çeşitli aşamaların en az çekimler kadar önemli olduğunu ilk defa deneyimlemesine yardımcı oldu. Kolaylıkla sergi açma fırsatı bulamayan kabiliyetli sanatçıların, çeşitli karmaşık ilişki ağlarından oluşan sanat ortamında bu kalitede bir müzede kendilerini gösterebilmeleri için, atölye katılımcıları ile müzede sergi açma fikrini Türkiye’deki diğer müzelerin örnek almasını ve benimsemesini diliyorum. Murat Germen

Sergi Fotoğrafları