DUVARLAR VE ÖTESİ SERGİSİ

10 Aralık 2022 tarihinde Dilek Sabancı Sanat Galerisi’nde açılan sergide insanlık tarihi kadar eski olan duvarları süsleme içgüdüsünün dokuma tekstilinin en eski formuyla birleştiği, farklı koleksiyonlardan yüzün üzerinde duvar halısını bir arada sunuyor.Mağara resimlerinden başlayarak tarih boyunca duvarların süslenmesini ve duvar dokumalarının tarihsel gelişimini takip eden bu Sergi, farklı yorumları ve disiplinleri buluşturarak çok yönlü bir okuma yaratmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda özellikle duvar halılarının zaman içinde birer sanat eserlerine dönüştürülmelerini konu alıyor. Mardin Kırklar Kilisesi’nde, bölgedeki evlerde, Ezidi köylerinde tespit edilen ve sergi için ödünç alınan duvar halıları ile TRT Radyoevi’ne ait Özdemir Altan’ın iki dev duvar halısı ilk defa burada bir arada sergileniyor. Özdemir Altan’ın hocası Zeki Faik İzer’e ait iki farklı duvar halısı için hazırlanmış desenler ise yine ilk kez bu Sergiyle görünür oluyor. Vahap Avşar, Belkıs Balpınar, Burhan Doğançay, Gülsün Karamustafa, Tulga Tollu ve Gültekin Çizgen gibi sanatçıların geleneksel Türk dokumacılık teknikleriyle gerçekleştirdiği çağdaş çalışmaları, 20.yy’ın yeni sanat anlayışını temsil ediyor.Duvarlar ve ötesi, farklı dönem ve coğrafyalarda, farklı tekniklerle ve farklı kullanım amaçlarıyla yaratılmış duvar dokumalarını bir araya getirerek, izleyicileri benzersiz bir keşfe davet ediyor.

Sergi Fotoğrafları